English English
Time&Space
Пописи
Хотелски системи
Машинска опрема
Електронски брави
Eлектронски собни сефови
Преглед на состојба на соби
Системи и софтвер
Frontman
Zebra опрема
Datamax печатари
myHours.com
Намали текстЗголеми текст
Барај:
Search
напредно пребарување »

До неодамна сите клучни подрачја на хотелското работење беа третирани одвоено (пр. управување со кадар, евиденција на работно време, рецепциска служба, сигурност на собите, итн.). Затоа во бројни опкружувања се наидува на меѓусебно неповрзани системи последица на некомплетни информации и раздвојување на работењето.

Универзалната картичка (multi-application card) која се темели на RFID технологијата отвара можност за интеграција на бројни решенија. Поедноставениот систем му овозможува на корисникот пријатно опкружување, на раководството му овозможува подобар увид во организацијата на работа, полесно усогласување на налозите и побрзо прилагодување на тековните барања. Решенијата на Špica се засноваат токму на такви картички и претставуваат голем чекор напред во поврзувањето на одвоените сегменти во една целина.

Испрати до пријател  
Верзија за печатење  

 

Подрачја на примена  l  Решенија  l  За корисници  l  За нас  l  Контакт