English English
Time&Space
Машинска опрема
Пристапни терминали
Регистрациски терминали
Читачи на картички
Идентификациски картички
Биометриска идентификација
Машинска архитектура
Програмска опрема
Контрола на пристап
Kонтрола на посетители
Пресметка на работно време
Собирање податоци
Програмска архитектура
Регистрација преку web
Управување со отсуства
Интеграција со плати
Audit Log
Visual Space Manager
Biometric Administration Portal
Mobile Time
Пописи
Хотелски системи
Frontman
Zebra опрема
Datamax печатари
myHours.com
Намали текстЗголеми текст
Барај:
Search
напредно пребарување »

Time&Space е комплетно решение наменето за контрола на пристап и регистрација на работно време. Флексибилната и скалабилна идентификациска инфраструктура е основа на робусната и сигурна платформа. Благодарение на широките можности за дефинирање на различни распореди и правила, овозможува прецизна пресметка на работното време и подготовка на податоци кои можат да се вклучат во различни програми за пресметка на плата или HR системи.

Опис на решението

Машинска опремаПрограмска опрема


Испрати до пријател  
Верзија за печатење  

 

Подрачја на примена  l  Решенија  l  За корисници  l  За нас  l  Контакт