English English
Time&Space
Пописи
Програмска опрема
Попис на артикли
Попис на основни средства
Хотелски системи
Frontman
Zebra опрема
Datamax печатари
myHours.com
Намали текстЗголеми текст
Барај:
Search
напредно пребарување »

Рачните терминали се широко распространети, многу од нив имаат вградени читачи на баркод што ги прави идеална алатка за извршување на различни видови попис. Најчести се пописите во малопродажбата и складиштата, а посебен пример се пописите на основни средства кои се извршуваат секоја година. За двете подрачја изработивме посебни решенија, кои овозможуваат флексибилност при извршување на пописите а истовремено се многу едноставни за употреба. Големиот број корисници на двата система е доказ за нивната примерност и исплатливоста на инвестициите во алатки за подобрување на теренските пописи.

Попис на основни средства

Програмот “Попис на основни средства FIND02”, инсталиран на рачните терминали е наменет за спроведување на пописот на основните средства. Овозможува собирање на голем број податоци, како и евидентирање на сите информации кои ги користи пописната комисија на терен. Заради можностите за нагодување, многу лесно го употребуваме како при првиот попис, така и при редовните и делумните пописи.

Повеќе информации за пописот на основни средства


Попис во складишта и малопродажба

Програмот Data Collector овозможува внес на податоци за настаните на терен во рачниот терминал и нивен пренос на PC. Станува збор за едноставен и истовремено исклучително корисен програм кој работи на Windows Mobile рачни терминали.

Со употребата на Motorola (Symbol) рачниот терминал и програмот Data Collector ќе го отстраните рачниот внес на податоци кој е извор на бројни грешки. Автоматскиот внес на податоци е брз, точен и сигурен. Корисникот може бараните податоци да ги внесува во складиштето или помеѓу продажните полици, а потоа преку подножјето на терминалот и кабелот за комуникација или RF мрежата да ги пренесува во програмот за обработка на вакви податоци.

Повеќе информации за пописот во складишта и малопродажба

Испрати до пријател  
Верзија за печатење  

 

Подрачја на примена  l  Решенија  l  За корисници  l  За нас  l  Контакт