English English
Малопродажба
Складиште
Производство
Мобилна продажба
Хотелиерство
Контрола на пристап
Евиденција на работно време
Попис на основни средства
Намали текстЗголеми текст
Барај:
Search
напредно пребарување »

Повеќегодишниот попис на основни средства е голем финансиски и временски трошок и организациски предизвик, посебно кога станува збор за голем број основни средства кои се наоѓаат на различни локации. Пописот за голем број претпријатија претставува нужно зло, а кој поради рачниот внес трае предолго. Вработените за време на пописот неможат да ги извршуваат своите редовни работни задачи, а посебно и заради фактот што оваа активност може да трае од месец до два. Времето кое се губи за да се спроведе пописот предизвикува дополнителни трошоци за претпријатието.

Колку пари ќе заштедите кога за пописот би користеле само 10% од времето кое го користите сега?

Употребата на рачниот терминал при попис на основни средства значајно го скратува времето на попис и го елиминира рачниот внес на податоци во компјутерот, а можноста за грешки ја сведува на минимум.

Рачниот терминал е уред кој во себе интегрира ласерски читач на бар код и преносен мобилен компјутер со голема меморија. Во терминалот се меморираат сите податоци кои пописната комисија ги користи на терен (попис на основни средства, попис на локации.....), на тој начин терминалот ги заменува долгите пописни листи. Кога пописот ќе заврши, пописните разлики не е потребно да се внесуваат во компјутер, затоа што се пренесуваат автоматски.

Имплементација и одржување на системите
Špica нуди заокружен и целосен збир на услуги, од идејни до изведбени проекти, проектно раководење, интеграција, имплементација, инсталација, обука на корисниците, сервис и одржување. За одржување на системите се грижиме да бидеме на располагање на сите корисници.
Дознајте повеќе за имплементацијата и одржувањето на системите


 

Референци и партнери

Погледнете ја нашата референтна листа на корисници
Погледнете ја листата на нашите партнери

 


Решенија за попис на основни средства
Машинска опрема
Програмска опрема
Испрати до пријател  
Верзија за печатење  

 

Подрачја на примена  l  Решенија  l  За корисници  l  За нас  l  Контакт