English English
Time&Space
Пописи
Хотелски системи
Frontman
Програмска опрема
Собирање нарачки
Унапредување на продажбата
Амбулантна продажба
Технички карактеристики
Zebra опрема
Datamax печатари
myHours.com
Намали текстЗголеми текст
Барај:
Search
напредно пребарување »

Собирањето и внесот на нарачките сосема сигурно е еден од битните чекори во синџирот на настани кои водат кон успешна продажба. И повторно флексибилноста на луѓето на терен и пристапот до потребните податоци во реално време се од големо значење. Модулот за внес на нарачки овозможува користење на Frontman базата во рачниот терминал, која не само што ги содржи сите потребни информации за клиентот, туку и обрасците за нарачка базирани на претходните нарачки и продажби. Тоа значи дека во најголем број случаи треба да ја внесете саканата количина или да го скенирате баркодот на производот, а можете да креирате и нов образец за нарачка на лице место. Податоците можат веднаш да се испратат во централниот систем за натамошна обработка и се достапни до сите инволвирани во целата компанија. 

Кои се предностите ?

  • Побрз внес на нарачките овозможен со обрасците и исцрпните податоци за продажбата 
  • Ажурни податоци за локацијата (картичка за купувачот) и за артиклите(состојба на залихи, цени, рабати...)
  • Податоците веднаш се достапни на целата компанија за поефикасно планирање и организација.
  • Вашето искуство е искористено на најдобар можен начин – податоците од терен се организирани на начин кој ќе ви овозможи да ги задоволите потребите на клиентите.
  • Вашата продажба, производство и дистрибуција можете полесно да ги планирате и прилагодите на променливите потреби на пазарот
Испрати до пријател  
Верзија за печатење  

 

Подрачја на примена  l  Решенија  l  За корисници  l  За нас  l  Контакт