English English
Time&Space
Пописи
Хотелски системи
Frontman
Zebra опрема
Мобилни компјутери
Таблет компјутери
Безжични мрежи
Баркод читачи
Машинска опрема
LS2208
LS4208
LS4278
DS2200
LS9208
LS7808
LS3578
MT2070
LS3408
DS3578
DS4308
DS6708
DS9808
DS8100
DS3600
Микро киоск
Datamax печатари
myHours.com
Намали текстЗголеми текст
Барај:
Search
напредно пребарување »

Zebra ласерските баркод читачи (скенери) се ергономски обликувани и се многу лесни, што ја прави нивната употреба многу пријатна. Позиционирањето на ласерскиот зрак е многу едноставно, бидејќи истиот го гледаме како светла црвена линија. Сигурната работа и едноставната употреба на скенерот значително ја зголемуваат продуктивноста на оператерот. Служат за брзо и точно исчитување на податоците запишани во форма на 1D и 2D баркодови. Според обликот ги делиме на рачни, пултни и вградливи, а според начинот на упоотреба на робусни - индустриски читачи  и читачи за малопродажба. Заедничка карактеристика им е фексибилноста при приклучувањето на компјутери или каси (тастатура, сериски приклучок, USB).

Рачни читачи (DS2200, LS2208, LS4208, LS4278, DS4308, DS6708, DS8100)

Читачи за малопродажба, пошти, библиотеки... При употребата можеме да ги држиме во рака, а некои модели имаат и подножје за автоматско hands-free читање.

 

 Пултни читачи (LS9208, LS7808, DS9808)

Наменети се пред се за малопродаба за употреба со каси. Сите читачи од оваа група имаат повеќестран систем на читање на баркодот, и притоа без оглед на ориентацијата на баркодот читањето е извонредно брзо.

 

 

Робусни читачи (LS3578, DS3600МТ2070, LS3408, DS3578)

Извонредно робусни читачи, примерни за индустриска околина. Кога кабелот на читачот често се замотува, можеме да преминеме на употреба на безжични читачи - посебно примерни за работа во околина каде не е можна употреба на кабел за поврзување до компјутерот.

Испрати до пријател  
Верзија за печатење  

 

Подрачја на примена  l  Решенија  l  За корисници  l  За нас  l  Контакт