English English
Time&Space
Пописи
Хотелски системи
Frontman
Zebra опрема
Мобилни компјутери
Таблет компјутери
Безжични мрежи
Баркод читачи
Машинска опрема
LS2208
LS4208
LS4278
DS2200
LS9208
LS7808
LS3578
MT2070
LS3408
DS3578
DS4308
DS6708
DS9808
DS8100
DS3600
Микро киоск
Datamax печатари
myHours.com
Намали текстЗголеми текст
Барај:
Search
напредно пребарување »

Ласерски читач за на пулт, omni-directional со растер, растојание на читање: од 0 до 25cm, декодира и најнови симбологии (RSS), 2400 scans/s, 123 Scan програмски пакет, автоматско исклучување, дополнителен приклучок за рачен читач, вградена EAS антена за електронска деактивација на заштитата на артикли.

SSLS7808PS - Zebra LS7808 пултен баркод читач за RS232 или USB

Испрати до пријател  
Верзија за печатење  

 

Подрачја на примена  l  Решенија  l  За корисници  l  За нас  l  Контакт