English English
Time&Space
Пописи
Хотелски системи
Frontman
Zebra опрема
Мобилни компјутери
Таблет компјутери
Безжични мрежи
Баркод читачи
Машинска опрема
LS2208
LS4208
LS4278
DS2200
LS9208
LS7808
LS3578
MT2070
LS3408
DS3578
DS4308
DS6708
DS9808
DS8100
DS3600
Микро киоск
Datamax печатари
myHours.com
Намали текстЗголеми текст
Барај:
Search
напредно пребарување »

DS6708-DP е врвен скенер за општа намена, кој нуди максимална флексибилност при скенирањето. DS6708-DP е во можност за снимање на слики и ги чита речиси сите 1D и 2D бар кодови, вклучувајќи го и најголемиот предизвик, dot peen. Овој разноврсен уред е идеален во индустриите кои зависат од широк спектар на типови на податоци, како што се здравството, авионската и автомобилската индустрија. Со DS6708-DP, корисниците ја скенираат вистинската информација во вистинско време, отстранувајќи ја неефикасноста и грешките надвор од деловните процеси, а во исто време  зголемувајќи ја  точноста и  продуктивноста на вработените.

Испрати до пријател  
Верзија за печатење  

 

Подрачја на примена  l  Решенија  l  За корисници  l  За нас  l  Контакт