English English
Time&Space
Пописи
Хотелски системи
Frontman
Zebra опрема
Мобилни компјутери
Таблет компјутери
Безжични мрежи
Баркод читачи
Машинска опрема
LS2208
LS4208
LS4278
DS2200
LS9208
LS7808
LS3578
MT2070
LS3408
DS3578
DS4308
DS6708
DS9808
DS8100
DS3600
Микро киоск
Datamax печатари
myHours.com
Намали текстЗголеми текст
Барај:
Search
напредно пребарување »

Дизајниран за да овозможи ново ниво на флексибилност, функционалност и перформанси, DS9808 се карактеризира со уникатна форма која овозможува супериорна удобност и едноставност за употреба и како рачен скенер и во "hands-free" режим на скенирање. Внатре, ја нуди најновата технологија на скенирање, која се одликува со рекордна брзина при читање на 1D и 2D бар кодови, можност за скенирање на слики и потписи, како и читање бар кодови од екранот на мобилен телефон. Овозможено е приклучување на различни комуникациски порти (USB, PS2, RS232). Наменет е за производни капацитети како и магацински простории.

Испрати до пријател  
Верзија за печатење  

 

Подрачја на примена  l  Решенија  l  За корисници  l  За нас  l  Контакт