English English
Малопродажба
Складиште
Производство
Мобилна продажба
Хотелиерство
Контрола на пристап
Евиденција на работно време
Попис на основни средства
Намали текстЗголеми текст
Барај:
Search
напредно пребарување »

 

Проектни услуги 
Продажбата на системи со современа технолошка опрема се повеќе претставува продажба на услуги, затоа што класичниот однос производител – купувач се менува во долгорочна взаемна соработка, која започнува пред воведувањето на системот и понатаму продолжува низ целиот негов животен век.


 

 

Имплементација на системот 


Под набавка на компјутерски систем во класична смисла корисниците често подразбираат испорака и инсталација на опрема како и обука на корисниците. Во пракса се покажува, дека од тоа па до почетокот на ефикасно користење на системот треба да се вложи дополнителна работа за оптимално прилагодување на системот на конкретните потреби. Обемот на таа работа е сразмерен на големината на системот односно претпријатието, каде системот се користи. Бидејќи во Špica сметаме дека искусната стручна асистенција околу воведувањето на системот е важен предуслов за негова идна ефикасност и задоволство на корисникот,  на своите купувачи им нудиме услуги на имплементација на системот, кои им помагаат за побрз почеток во редовната употреба и оптималната искористеност на системот.

 

Одржување на системот


Испадот на системот е непредвидлив и непосакуван, но за жал порано или подоцна тоа е неизбежен настан. Системот не можете да го однесете на сервис, или да го оставите додека дефектот не биде отстранет. Јасно е дека не можете да си дозволите чекање да дојдете на ред за поправка, бидејќи при испад секој изгубен час е предрагоцен...

 

Испрати до пријател  
Верзија за печатење  

 

Подрачја на примена  l  Решенија  l  За корисници  l  За нас  l  Контакт