English English
Time&Space
Пописи
Хотелски системи
Frontman
Zebra опрема
Datamax печатари
myHours.com
Намали текстЗголеми текст
Барај:
Search
напредно пребарување »

Time&Space е комплетно решение наменето за контрола на пристап и регистрација на работно време. Флексибилната и скалабилна идентификациска инфраструктура е основа на робусната и сигурна платформа. Благодарение на широките можности за дефинирање на различни распореди и правила, овозможува прецизна пресметка на работното време и подготовка на податоци кои можат да се вклучат во различни програми за пресметка на плата или HR системи.

Time&Space обединува различни платформи, уреди и технолошки решенија во ефикасно решение наменето за контрола на пристап и евиденција на работно време. Сите клучни компоненти на системот се развиени од страна на Špica, со што е обезбедена целосна компатибилност на машинската и програмската опрема и високо ниво на флексибилност при интеграција на различни компоненти од други производители како на пример: читачи на картички, биометриски уреди и комуникациски интерфејси.

Како и секој современ систем, Time&Space континуирано се развива и унапредува, во голема мерка според барањата на корисниците.

Time&Space брошура

Карактеристики на системот


ПЛАТФОРМА
Платформа: MS Windows XP, Windows 7, Windows Server 2003/2008
Податочен сервер: MSSQL/MSDE или Oracle
Мрежа: TCP/IP (Ethernet)

ПОДСИСТЕМ ЗА ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ
Сериска или модемска комуникација
RS485 или Ethernet мрежа
Online и offline начин на работа
Автономна работа на терминалите

ПРОГРАМСКА ОПРЕМА
Клиент/сервер архитектура
Контекстно-зависна помош
Едноставна локализација

ИДЕНТИФИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ
Биометриска идентификација (отисок од прст)
Безконтактни (RFID) картички
Магнетни картички
Баркод картички
Чип картички, Smart картички
Комбинирани картички

ФУНКЦИИ НА КОНТРОЛА НА ПРИСТАП
Пристапни профили и пристапни распореди
Визуелен надзор
Нагодување и надзор на аларми
Контрола на посетители


ФУНКЦИИ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА РАБОТНО ВРЕМЕ
Графички приказ на податоци
Графичко уредување на распореди
Извоз на податоци во систем за пресметка на плата
Web пристап
Web регистрација

ПОСЕБНИ ФУНКЦИИ
Регистрација преку мобилен телефон
Дигитален видео надзор со употреба на Web камери
Можност за употреба на системот без идентификациски картички

Испрати до пријател  
Верзија за печатење  

 

Подрачја на примена  l  Решенија  l  За корисници  l  За нас  l  Контакт