Choose languageLanguage

PIF (Payroll Integration Framework) е модул на системот Time&Space кој е наменет за автоматизација на пресметката на плата. Овозможува внес на дополнителни податоци, нивна трансформација, обработка и извоз во речиси било кој формат на податоци. Овој модул е од значајна помош на одделите за човечки ресурси и сметководство, со цел побрзо и без грешки да ги подготват податоците за пресметка на плата.