Choose languageLanguage

Серијата контролери Zone Access овозможува прецизно прилагодување и скалабилност на архитектурата на контролата на пристап. Со само три уреди, Zone Access нуди оптимално решение кое покрива широк опсег на барања од областа на контролата на пристап.