Choose languageLanguage

Модулот за управување со отсутности (AW) е напредна алатка за управување со различните видови одобренија, од целодневна отсутност и отсуство од неколку часови, до боледувања и прекувремена работа. Овој модул го поедноставува комплексниот процес на потврдување барања и ја подобрува ефикасноста на работниот процес.