Choose languageLanguage

Špica Mobile Time е апликација за паметни телефони (Android, iOS), која на корисниците на Time&Space им овозможува управување со своето работно време и работното време на вработените, со помош на мобилен уред. Настаните кои бараат брз одговор, на тој начин се лесно достапни.