Choose languageLanguage

Модулот Time&Space Audit Log е алатка за следење на сите административни активности во системот Time&Space. Со оглед на фактот дека секоја таква активност е евидентирана, податоците во рамките на системот стануваат целосно транспарентни и можат да бидат проверени во секое време.