Choose languageLanguage

Time&Space е севкупно, ефикасно решение за контрола на пристап и евиденција на работно време. Системот се карактеризира со висок степен на флексибилност и прилагодливост на потребите на различни компании и организации, без разлика на нивната големина и географска распространетост. Корисници на системот се компании во производството, енергетиката, трговските компании, банките, осигурителните компании, хотелите и бањите, здравствените установи, другите услужни дејности, образовните институции, општините и државните институции.