Choose languageLanguage

Како можеме да ви помогнеме?

Проблемите во работата на системот и падот на истиот, се несакани и непредвидливи настани. Иако таквите несакани ситуации не се случуваат често, сепак неопходно е да се изврши подготовка и за такво сценарио, и доколку е можно да се спречат несаканите последици. Обезбедете си предност при одзивот, затоа што брзата реакција е клучна за успешно решавање на инцидентите.   

ŠPICA ПОДДРШКА

Помош на секој чекор

Нашата екипа за помош на корисниците е на располагање секој работен ден во периодот од 8:30 до 16:30. Нудиме можност за склучување Договор за одржување кој меѓу останатото ви дава право на приоритетна поддршка.

Оддалечена помош за корисниците

Во интерес на што понавремена реакција и помош на нашите корисници, постои можност лицето за поддршка да се поврзе на компјутерот на корисникот, со цел брзо отстранување на проблемот.

ПОБАРАЈТЕ ОДДАЛЕЧЕНА ПОДДРШКА
Документи поврзани со поддршката

Погледнете ги Општите услови на договорот за одржување, ценовникот на услуги и гаранциската изјава 

ПРИСТАПЕТЕ ДО ДОКУМЕНТИТЕ
Сервис

За поддршка во врска со нашите системи контактирајте не на support@spica.com.mk или на телефонот
+389 2 2401-750.

Барање за поддршка

Постојните корисници на системот Time&Space можат едноставно да побараат барање за поддршка преку нашиот Кориснички портал. На порталот можете да го следите статусот на барањето за поддршка и да имате увид во историјата на барања. 

испрати барање
ИСТРАЖУВАЊЕ –ЗАДОВОЛСТВО ОД РЕАЛИЗИРАНАТА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

Што нашите корисници мислат за нас?

Задоволството на нашите корисници за техничката поддршка се мери од 2013 год. Добивме повеќе од 2.300 одговори, мислења и предлози за подобрување. 

Процент на корисници задоволни со одзивното време 93%
Процент на корисници задоволни од нашите вработени 97%
Процент на корисници задоволни од брзината на решението 92%

Што велат нашите корисници?

„Секогаш ги решаваме проблемите брзо и без непотребно одолговлекување, ви благодарам!“

Lučka Miklič

Словенечка филхармонија