Choose languageLanguage

КОИ СМЕ И ШТО РАБОТИМЕ?

Го контролираме реалниот простор во реално  време
Špica ДНК

Го контролираме реалниот простор во реално време

Со развој на сопствени решенија, се стремиме кон зголемување на агилноста и ефикасноста во работењето на нашите клиенти, олеснувајќи им ја на тој начин реализацијата на нивните планови. 

Во нашата работа се водиме од девизата „Најдобри заедно“ - како во разбирањето на поврзаноста на контролата на пристап и работното време, така и кога станува збор за односите со корисниците и партнерите. Управувањето со работното време и контролата на пристап претставува значаен сегмент во функционирањето на секоја организација. Токму затоа односот со корисниците го градиме на доверба, која ни овозможува што подобро да ги запознаеме нивните потреби и да ги избегнеме евентуалните потешкотии во имплементацијата на системот.

Водечки во регионот, препознати во светот
Нашата визија е да станеме водечки производител на решенија за дигитална трансформација на подрачјето на управувањето со човечките ресурси и синџирот на снабдување. 
Агилност
Модерниот бизнис е интензивен, а пазарот станува вистинско деловно боиште. Победници можат да бидат само агилните и ефикасни компании. Агилноста во работењето и овозможува на компанијата брзо прилагодување на промените и остварување на успех во конкурентска средина, во која единствена константа е промената. Ефикасноста овозможува зголемување на конкурентноста, која на потенцијалните купувачи им нуди чувство на сигурност и доверба во процесот на избор на деловен партнер. 
Креативност
Со сопствен оддел за развој, постојано сме во потрага по нови пристапи и решенија кои ги нудиме на корисниците и кои ги користиме во сопствените деловни процеси. Во Špica иновативноста не завршува на развој на ново решение, се трудиме иновацијата да заживее на пазарот и купувачот да го постигне посакуваниот деловен успех. Специјалисти сме на подрачјето на идентификациски технологии за различни цели, кои ги искористивме во деловни апликации, пред се во решенијата од подрачјето на контролата на пристап и евиденцијата на работно време, како и во синџирот на снабдување. 
ЕКС – центричност
Уште Дарвин открил дека најубавите риби и најживописните бои на природата се наоѓаат на работ на коралниот гребен, каде морето најубаво се пени. Значи, она најубавото се случува на периферијата, а не во средиштето. На периферијата се води најголемата битка, каде преживуваат само оние кои ги придвижуваат границите на своите можности. Ние во Špica секогаш ги прифаќаме новите предизвици и се движиме и калиме во немирни води, и токму таму ги подготвуваме победите за нашите корисници. 
30+
години успешно работење
300+
вработени здружени во CEE алијанса
3.000+
задоволни корисници глобално
1.000.000+
секојдневни корисници на нашите решенија
Кои сме

Запознајте ја нашата екипа

Во Špica имаме стручни лица на подрачјето на продажбата, маркетингот, поддршката и развојот. На тој начин, сме во позиција на нашите купувачи да им понудиме решенија кои се резултат на нашиот сопствен развој, деловно и техничко советување, како и сигурна поддршка. 

СЕРТИФИКАТИ

Моќта е во знаењето!

SAP Silver Partner

Интеграцијата на Time&Space со SAP системот е сертифицирана од страна на SAP, што гарантира квалитет и сигурност на услугата.

Oracle Silver Partner

Повеќето Špica решенија поддржуваат MS и Oracle бази на податоци. Воспоставивме Silver Partner статус со компанијата Oracle.

Microsoft Gold Partner

Златната ознака на партнерството е потврда на нашата специјализираност и стручност во имплементацијата на Microsoft технологиите.

ISO/IEC 27001 i ISO 9001

Сертификатите ISO/IEC 27001 и ISO 9001 се доказ за посветеноста на Špica на квалитетот и мерило за успешноста.

Zebra Premier Partner

Zebra ни додели највисок партнерски статус заради посветеноста на квалитетот во изведбата и одличните продажни резултати.

Honeywell Gold Performance Partner

Избрани сме во Honeywell Gold партнерската група, бидејќи ги исполнуваме сите технички и продажни услови во корист на нашите клиенти.

NiceLabel Platinum Partner

Platinum Partner статусот е доказ за нашата посветеност во развојот на способности и компетенции потребни за имплементација, продажба и сервис на Nice Label решенијата за означување.

ШПИЦА СИСТЕМИ д.о.о.

матичен број: 4874544

ДДВ број: 4030994119525
3та Македонска бригада бр. 48, 1000 Скопје
+389 2 2401 750
info@spica.com.mk