Choose languageLanguage

Вградуваме ефикасност и агилност во вашите деловни процеси

Во Špica веќе 30 години се грижиме процесите во компаниите да се одвиваат автоматизирано. Работата на вработените ја пренасочуваме од рутинските административни задачи на оние кои долгорочно ќе ја направат компанијата успешна и конкурентна.

Наши решенија

Ние сме специјалисти од областа на идентификациските технологии за различни намени. ID технологиите ги користиме за деловни апликации, пред се за решенија од областа на контролата на пристап и управувањето со работното време, како и за синџирите на снабдување.

Управување со човечките ресурси

Управување со човечките ресурси

Управувањето на работното време и контролата на пристап може да одземе многу време при извршувањето на редовните активности на одредена организација. Ефикасната контрола на пристап во деловните простории не е важна само од гледна точка на безбедноста, туку е и основа за евиденција, планирање и пресметка на работното време.

Управување со синџирот на снабдување

Управување со синџирот на снабдување

Советуваме и соработуваме во спроведувањето на клучните деловни активности во синџирот на снабдување. Ве советуваме како да ги означите вашите артикли со соодветна етикета, ефикасно да ги складирате како и да ги понудите и испорачате на клиентите.

30+
години искуство
1.000.000+
корисници
30+
земји каде што сме присутни
3.000+
имплементации на системот Time&Space

Што можеме да направиме за вас?

Секоја компанија има свои потреби и барања. Заедно можеме да најдеме вистинско решение кое ќе ви помогне да ги реализирате своите цели и притоа да не ги надминеме вашите финансиски рамки. 

Сакам термин за состанок