Choose languageLanguage

Функционирањето на системот Time&Space е опишано во брошурата Опис на системот, каде ќе дознаете повеќе за системската архитектура, за контролерите Zone Access, за регистрациските терминали Zone Touch, безжичните брави, читачи и идентификациски картички, како и за биометриската идентификација и верификација.